Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali

Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali…
A. Akan diangkat derajatnya
B. Mampu menyelesaikan masalah
C. Akan beriman dengan sempurna
D. Boleh melakukan apa saja
Jawaban

jawaban:
D. Boleh melakukan apa saja

Penjelasan:hikmah orang yang berilmu,
A. Hikmah Orang Berilmu, Akan diangkat derajatnya✔

B. Hikmah Orang Berilmu, Mampu menyelesaikan masalah✔

C.Hikmah Orang Berilmu, Akan beriman dengan sempurna✔

D. Hikmah Orang Berilmu, Boleh melakukan apa saja❌

Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali

Hikmah Orang yang Berilmu

Ciri ciri orang berilmu bersabar,tenang dan tetap berwibawatidak sombong kecuali dengan orang zalim dengan tujuan meperhingatkan merekamengutamakan sikap rendah hati, menerima dalil yang benar walaupun dari lawan dan selalubertakwa kepada allah swt. (Sumber)