Jelaskan pengertian fastabiqul khairat

Jelaskan pengertian fastabiqul khairat

Jelaskan pengertian fastabiqul khairat

Jelaskan pengertian fastabiqul khairat

sebutkan beberapa perbuatan baik yang berkaitan dengan fastabiqul khairat

fastabiqul khairat

kata fastabiqul khairat kita jumpai dalam surat al-maidah ayat 48

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ yang artinya maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan

kebajikan atau kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebajikan atau kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan perintah allah.

perbuatan yang berkaitan dengan فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ diantaranya:

1) untuk guru, jadilah guru yang dapat dijadikan suri tauladan bagi murid”nya

2) untuk pedagang, jadilah pedagang yang jujur

3) untuk pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana

4) mendahulukan kewajiban lebih utama daripada mengahirkan

menurut tafsir ibnu katsir, yang dimaksud فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ adalah Allah memberikan anjuran kepada mereka agar bergegas kepada kebaikan dan bersegera kepada kebaikan

kelas : 9 SMPIT

mapel : PAI

kategori : ahlaq

kata kunci : fastabiqul khoirot

Sumber :  [Pendidikan]